Vild Med Vilje

Jeg er blevet Vild Med Vilje – eller foreløbig måske nærmere Vild Med Tamt.

Jeg er endnu ikke parat til at gå hele vejen, for faktisk synes jeg godt om kontrasten mellem det stramme og det vilde. Som for eksempel som i græsplænen i min forhave. Her plantede jeg for år tilbage syv buksbom som hvert efterår bliver klippet i stram kugleform. I 2019 fik jeg den idé at kombinere de stramme kugler med vilde blomster og løbske græsser.

Jeg såede liden skjaller som har den egenskab at den udpiner græsset. Problemet med de fleste græsplæner er nemlig, at jorden er alt for næringsrig til at andre arter kan trives, mens græs stortrives med næring. Liden skjaller (som er en hjemmehørende, vild art) snylter på græssets rødder og æder sig efterhånden igennem græsset, så det bliver udpint og andre vilde blomster kan etablere sig.

Det første år så det sådan ud:

Hvorfor nu denne vildskab?

Efter tyve år på Omø, hvor jeg forsøgte at holde min have, som om det var en beskyttet parcelhushave i Brønshøj, besluttede jeg at det skulle være slut. Kampen var på forhånd tabt, fordi den vilde natur lige uden for haven hele tiden vandt.
I 2019 tog jeg så konsekvensen og begyndte at tænke i at omstrukturere min have, så der blev mere plads til det vilde. Ud over at så vilde blomster i min græsplæne i forhaven, lod jeg andre steder bare græsset gro.
Efterhånden synes jeg, at jeg har fundet en balance mellem vildt og tamt. For eksempel er Hundens Have / Brønshøjhaven helt tam, det som før var staudehave er blevet en blanding af vildt og tamt, og andre steder er haven helt og aldeles vild. I et stort hjørne får brændenælderne lov til at brede sig af hensyn til de sommerfugle som yngler dér. Andre steder får skvalderkålen lov til at blomstre, og et par steder har jeg fjernet græstørv og sået vilde blomster. 
Der er lavet kvashegn til pindsvinene, og der er tænkt på de vilde bier og andre insekter, blandt andet i form af et par store bunker marksten.
Generelt bliver græsset kun slået, hvor det giver mening, for eksempel hvor jeg går og opholder mig. Ikke længere nogen store flader med “død” græsplæne!
Og jeg elsker det! Det er igen blevet sjovt at gå i haven, for nu handler det ikke bare om at “holde ved lige”, men om at tænke i større biodiversitet. Og det virker! Der er langt mere liv i min have, end der nogensinde før har været!

Her kan du læse mere om foreningen VILD MED VILJE >>>

En anden vigtig inspirationskilde er bogen “Den uendelige have” af Rasmus Ejrnæs: >>>

.